duminică, 3 mai 2020

SĂPTĂMÂNA 30. CLASA A XII-A S2

CLASA A XII-A S2 (UMAN). BARTÓK BÉLA.

  1. S-a remarcat atât ca şi compozitor, cât şi ca muzicolog. 
  2. A studiat atât folclorul autentic maghiar cât şi cel al popoarelor învecinate; a avut, aşadar, un rol deosebit de important în cercetarea folclorului autentic românesc.
  3. Creaţia lui are la bază folclorul studiat, nelipsind influenţele expresioniste şi, într-o măsură mai mică, impresioniste.
  4. A conceput un sistem tonal bazat pe intervalul de cvartă mărită / cvintă micşorată. Sistemul respectiv a fost descoperit de unul din discipolii lui, pe baza studiului creaţiei acestuia 
  5. Lucrări mai cunoscute: Concertul pentru orchestră, Suita de dansuri, Dansurile populare româneşti, Castelul prinţului Barbă-Albastră (singura operă), Cantata profană.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.