joi, 24 decembrie 2015

COSMETIZAREA REFORMEI MARGA (2)

7. Cifră magică. Au fost 7 orientări (nedeclarate, dar sesizabile) ale învăţământului românesc în perioada anilor 1977-1982, Reforma Marga l-a gândit tot pe 7 orientări (arii curriculare), iar subiectele ştiinţifice - în clasificarea NATO, care e posibil să aibă legătură cu instruirea - se structurează tot pe 7 direcţii (dacă le putem spune aşa). Deci, chiar dacă se vorbeşte de 8 competenţe-cheie, nu trebuie să mire pe nimeni că numărul ariilor curiculare a rămas 7. Bun. Sunt 7 arii curriculare, dar se putea face o reformă în adevăratul înţeles al cuvântului, nu o cosmetizare.

SE PĂSTREAZĂ LIMBA ŞI COMUNICAREA CA "ARIA 1"

Provenită din ruperea fostei orientări "Filologie-istorie", Aria Limbă şi Comunicare a devenit - aşa cum era de aşteptat, prima. Motivul e simplu: prezenţa limbilor română, maternă, moderne şi latină în stânga catalogului. De multă vreme, disciplinele respective erau considerate importante, dar constituirea lor într-un grup (arie curriculară) a avut ca efect creşterea îngâmfării unora din cadrele didactice care predau materiile respective. E greu de crezut că procentul cadrelor didactice "cu nasul pe sus" e mai ridicat decât la celelalte arii. Problema este că, nu de puţine ori, neînţelegerile existente aici devin publice, fenomenul fiind mai mult decât local. Altfel spus, nu de puţine ori, dacă apar probleme în cadrul acestei arii, "află toată şcoala". Ca urmare, consider că ar fi fost oportună una din următoarele 3 variante:
  1. divizarea acestei arii în două entităţi: una aferentă limbii române şi limbii materne - acolo unde e cazul (conform Competenţei-Cheie 1) şi cealaltă corespunzătoare limbilor străine (conform Competenţei-Cheie 2) 
  2. unirea acestei arii cu majoritatea celei care, în prezent, poartă denumirea de "Om şi Societate" (fără geografie), rezultând o adaptare a fostei orientări Filologie-Istorie. Denumirea acestei arii ar fi putut fi Ştiinţe sociale şi comportamentale, iar numărul corespunzător acesteia ar fi tot 1. 
  3. similară variantei 2, dar cu renumerotarea acesteia; Ştiinţele sociale şi comportamentale ar fi primit, astfel, numărul 3 conform concepţiei din perioada anilor 1977-1982; evident, "româna" şi "limbile străine" au rămas în stânga catalogului, dar să nu uităm că orientarea industrială era - între 1977-1982, dar mai ales între 1982 şi 1990 - extrem de bine conturată în învăţământul preuniversitar; aş putea spune primordială
Va urma.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.